Меню

Відділ професійно-кар'єрної орієнтації

З метою організації та проведення допрофесійної підготовки учнівської молоді для вступу до вищих навчальних закладів  в Уманському національному університеті садівництва створено підготовче відділення. Важливою сферою діяльності підготовчого відділення є також працевлаштування студентів і випускників університету.

Підготовче відділення надає освітні послуги із підготовки громадян до вступу у вищі навчальні заклади України на підставі ліцензії Міністерства освіти і науки України (серія АЕ № 636471 від 10 червня 2015 р.) та діє відповідно до Закону України «Про освіту» і нормативних документів Міністерства освіти і науки України.

Основна робота відділу спрямована на профорієнтаційну роботу (професійну орієнтацію молоді) в районах Черкаської, Вінницької, Кіровоградської, навколишніх районах Одеської, Миколаївської, Київської областей та підготовку випускників до зовнішнього тестування з предметів, визначених Міністерством освіти і науки України, на працевлаштування студентів та випускників

Мета підготовчого відділення – здійснення навчально-методичної діяльності на базових принципах системи безперервної освіти для громадян України, профорієнтаційна робота із слухачами як із майбутніми студентами саме Уманського національного університету садівництва, а також максимальне сприяння проходженню стажувань та працевлаштуванню випускників.

Основні завдання відділення:

 • надання освітніх послуг по підготовці до вступу у вищі навчальні заклади громадян України на підставі ліцензії Міністерства освіти і науки України та дії відповідно до Законів України «Про вищу освіту», «Про освіту» і нормативних документів Міністерства освіти і науки України;
 • набір слухачів на курси підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання та організаційне забезпечення навчального процесу;
 • організація профорієнтаційної та рекламно-агітаційної роботи серед населення з питань вступу і навчання в університеті;
 • організація Днів відкритих дверей за участі випускників загальноосвітніх шкіл;
 • організація Днів коледжів для випускників коледжів;
 • формування бази абітурієнтів університету;
 • ведення інтернет-сторінок університету в соціальних мережах;
 • організація та проведення професійного тестування випускників шкіл;
 • створення позитивного іміджу Уманського НУС, високої його репутації та престижності, як серед абітурієнтів, так і серед фахівців та роботодавців.

Основні функції підготовчого відділення:

 • організація прийому слухачів на підготовче відділення, курси з підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання та забезпечення навчального процесу;
 • організація навчання громадян України на підготовчому відділенні до вступу у вищі навчальні заклади;
 • організація профорієнтаційної роботи серед населення з питань вступу і навчання в університеті;
 • рекламування освітніх послуг університету через друковані та електронні засоби масової інформації, Інтернет, реклама в спеціалізованих друкованих виданнях, пряма реклама серед населення засобами наочної агітації;
 • забезпечення функціонування сайту відділення;
 • організація роботи консультаційного пункту з питань вступу до університету.

Пріоритетні напрями діяльності підготовчого відділення:

 • розроблення та впровадження методичних напрацювань викладачів університету, що пов’язані з підвищенням якісного рівня підготовки слухачів;
 • урізноманітнення форм навчання відповідно до змістового складника робочих навчальних програм із кожної дисципліни;
 • поглиблений рівень викладання навчальних дисциплін;
 • адаптація слухачів до умов складання незалежного тестування;
 • профорієнтаційна робота зі слухачами;
 • надання абітурієнтам послуг щодо підвищення рівня загальноосвітньої і спеціальної підготовки (як тим, які вступають на навчання до Уманського національного університету садівництва, так і тим, хто вступає до інших навчальних закладів незалежно від спеціальності, освітньо-кваліфікаційного рівня, форми майбутнього навчання);
 • розширення й поглиблення зв'язків УНУС із загальноосвітніми і спеціалізованими навчальними та іншими закладами України з метою проведення профорієнтаційної роботи, проведення відбору на навчання до УНУС;
 • рекламно-інформаційна діяльність із використанням різних форм роботи (друковані та електронні засоби масової інформації, консультативні пункти тощо) для формування контингенту вступників на відповідні спеціальності;
 • планування, організація та аналіз профорієнтаційної діяльності в університеті;
 • підтримка та розвиток творчих здібностей учнівської молоді та відбір її на навчання до УНУС через систему конкурсів, олімпіад, викладання спецкурсів у загальноосвітніх закладах, проведення рейтингових робіт тощо.

 

 

Останні новини

Всі новини