Меню
Остання редакція: 05 жовтня 2020

Про відділ

Однією із найважливіших функцій діяльності  відділу професійно-кар'єрної орієнтації Уманського національного університету садівництва є допомога студентам і випускникам в адаптації до сучасних вимог ринку праці, сприяння проходженню стажувань, в пошуку роботи та їх працевлаштуванню.

У своїй роботі в сфері працевлаштування випускників відділ керується Законом України «Про вищу освіту», Постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 1996 р. № 992 «Про затвердження Порядку працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, підготовка яких здійснювалась за державним замовленням», розпорядженням Кабінету Міністрів України № 1726-р від 27 серпня 2010 року «Про підвищення рівня працевлаштування випускників вищих навчальних закладів», Статутом університету та іншими законодавчими актами, які регулюють діяльність вищої освіти.

Університет підтримує партнерські відносини з роботодавцями регіону, співпрацює з обласними та місцевими органами влади, службами зайнятості населення, профспілковими, молодіжними, громадськими організаціями.

Основні завдання  відділу в сфері працевлаштування:

 • співпраця з підприємствами з питань працевлаштування студентів та випускників університету;
 • сприяння працевлаштуванню студентів та випускників;
 • консультування студентів з питань пошуку роботи.

Основні функції  відділу в сфері працевлаштування:

 • налагодження ділових стосунків з центральними та місцевими органами виконавчої влади, службами зайнятості населення, підприємствами, установами та організаціями з питань працевлаштування студентів і випускників;
 • створення позитивного іміджу університету серед роботодавців;
 • організація ярмарків вакансій та презентацій підприємств, організацій та установ;
 • поширення інформація про проекти, пов’язані з стажуванням молодих спеціалістів;
 • анонсування заходів в сфері працевлаштування, які проводяться в університеті та за його межами;
 • знайомство студентської аудиторії з підприємствами-роботодавцями галузі;
 • співпраця з рекрутинговими агенціями;
 • формування бази вакансій підприємств, установ та організацій;
 • надання інформації студентам і випускникам про вакантні місця роботи відповідно до їх спеціальності;
 • надання консультацій студентам та випускникам університету щодо складання резюме та проходження співбесіди.

Основними напрямами роботи є:

 • інформаційна робота – інформування студентів про роботодавців, відкриті вакансії та програми стажувань через організацію та проведення масових заходів (ярмарки вакансій, стендові презентації, тренінгів, зустрічі з представниками роботодавців), а також через Інтернет-ресурси.;
 • консультаційна робота – консультації студентів і випускників щодо нормативно-правових актів з питань державного регулювання зайнятості та трудових відносин, а також щодо особливостей ринку праці, допомога при складанні резюме, рекомендації щодо пошуку роботи та проходження співбесіди тощо.

Основною метою діяльності відділення є сприяння працевлаштуванню випускників, укріплення зв’язків з роботодавцями та проведення заходів: ярмарків вакансій, презентацій компаній, тренінгів та лекцій для студентів.

Останні новини

Всі новини